Auto karta BiH

| July 3, 2011 | 0 Comments

Auto Karta BiH se zumira se sa plusom na gornjem lijevom kutu karte ili sa duplim klikom na kartu. Karta Bosne i Hercegovine se pomiče tako da kliknete na nju (lijeva tipka miša), držite tipku miša pretisnutu i mičete miš.
Možete birati vrstu prikaza karte u njenom gornjem desnom kutu, vrste prikaza su redom: obična karta BiH, satelitska karta (sa iscrtanim cestama i nazivima ili bez) i terenska karta.
Napomena, auto karta BiH koju vidite izrađene su putem Google Maps servisa. Strelicama u lijevom gornjem kutu mape pomičete kartu lijevo, desno, gore ili dolje. Ispod te navigacije nalazi se ikona + i – sa kojima zumirate kartu.

Isplanirajte svoje putovanje i pronađite željene informacije na interaktivnoj auto karti BiH.

Za planiranje vašeg putovanja može vam pomoći auto karta BiH i daljinar za mjerenje udaljenosti između gradova.

Bosna i Hercegovina je smještena na jugoistoku Evrope, u zapadnom dijelu Balkana. Ukupna površina zemlje je 51.129 km2. Graniči sa Hrvatskom na sjeveru, sjeverozapadu i jugu, sa Srbijom na istoku i Crnom Gorom na jugoistoku. Na krajnem jugu Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more, u dužini od 20 km, koji se nalaze na teritoriji općine Neum. Granice Bosne i Hercegovine su uglavnom prirodnog porijekla i uglavnom je čine rijeke Drina, Sava, i Una, te planine kao Dinara na jugozapadu zemlje. Glavni grad je Sarajevo.Tags:

Category: Auto oglasi

Leave a Reply